Dimona aangiften

Geen zorgen meer met de Dimona aangiften, Shyfter zorgt voor de controles en aangiften.

Automatische Dimona

Dimona kunnen automatisch aangemaakt worden bij het publiceren van nieuwe shifts. De aangiften voor Studenten, Flexi-jobs en Extra’s worden gecontroleerd bij de RSZ. In geval van missende Dimona zal Shyfter automatisch een nieuwe aangifte aanmaken. Gedaan met vergetelheid en laattijdige aangiften, Shyfter zorgt voor alles.

dimona automatiques

Dimona controles

Geen stress meer met het vergeten van Dimona aangiften, Shyfter zorgt voor de nodige controles voor u. Uw dashboard geeft aan indien er missende Dimona zijn, een rode driehoek trekt uw aandacht aan in de shifts en alle problemen die met Dimona te maken hebben staan gedetailleerd op het platform.

déclaration dimona

Aangifte in één klik

Eén klik en dat is het. Op basis van het statuut van uw medewerkers stelt Shyfter de juiste waarden voor om door te sturen naar de RSZ. De gegevens zoals de uren en het type Dimona (dag en periode) zijn al ingevuld.
U hoeft enkel op “Verzenden” te drukken en de aangiften worden op een transparante manier doorgestuurd naar de Sociale Zekerheid.

Dimona en un clic

100% geïntegreerd tot uw roosters

Alle Dimona functionaliteiten zijn standaard geïntegreerd tot het beheer van uw roosters. Shyfter beschermt u tegen vergetelheid en slechte aangiften.

Elk lid van uw personeel mag verschillende Dimona instellingen hebben (student, flexi, extra, oth). Op basis van deze instellingen stelt Shyfter de beste manier voor om uw Dimona aangiften aan te maken.

Dimona afschriften

Meerdere keren per dag synchroniseren we met de RSZ zodat u altijd up to date bent, zelf als Dimona aangiften aangemaakt of aangepast worden buiten Shyfter.

Onze afschrifte detailleerd elke Dimona voor het actieve en non-actieve personeel. U ziet alle informatie op eenzelfde scherm (NISS, aangiftenummer, uren, type,…). Het gaat sneller, het is duidelijker en gemakkelijker dan op de RSZ.

demandes de congé
demandes de congés

Dagelijkse Dimona

In de Gemeenschappelijke Commissie 302 kan u dankzij deze aangiften recht hebben op kortingen op de werkgeversbijdragen tot € 4.000 per kwartaal, op basis van de leeftijd van uw vaste medewerkers in horeca.

We integreren deze functionaliteit 100% en volledig geautomatiseerd. U hoeft niet meer elke dag naar uw Dimona interface om de uren van gisteren aan te passen voor uw full-time werknemers.

U bespaart niet alleen elke dag veel tijd, maar het is ook vooral een financieel voordeel.

Gelinkt tot uw contracten

Het beheer van de Dimona aangiften is gelinkt tot de arbeidscontracten van uw personeel (bedienden, studenten, flexi en extra’s).

Van zodra een contract aangemaakt is, automatisch of niet, kan Shyfter een aanstaande Dimona creëren.
Dit gelt ook voor de automatische vernieuwingen van contracten per kwartaal voor studenten.

contrats et documents

Aanpassingen op basis van de prikklok

Uw Dimona aangiften kunnen op het einde van een shift of een dag aangepast worden.
U hebt de mogelijkheid om het aantal uren of de einduur op basis van de gepresteerde tijd aan te passen.

Dit is zeer handig om uw aangiften up-to-date te houden wanneer u onze prikklok applicaties gebruikt.

burger king
guapa
kfc
exki

Alles over Dimona

Wat is een Dimona-aangifte?

Met de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (Dimona) kan een werkgever de indienstneming en het vertrek van een werknemer elektronisch aangeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Dimona is verplicht voor alle werkgevers, ook die in overheidsdienst.

Wanneer moet ik een Dimona-aangifte doen voor mijn personeel?

Het moet uiterlijk worden opgesteld op de eerste werkdag na de datum waarop de arbeidsverhouding eindigt, dat wil zeggen de datum waarop het personeelslid juridisch of contractueel niet langer in dienst is.

Behandelt Shyfter alle soorten Dimona?

Ja, we beheren Dimona voor alle soorten statussen. Studenten, Flexi-job, Extra, Stagiair, Bouwsector, …

Wat is de dagelijkse registratie voor de Horeca?

Door dagelijkse inschrijving wordt aan de horecawerkgever een korting verleend voor een onbeperkt aantal kwartalen voor maximaal vijf vaste voltijdse werknemers.

De kortingen variëren van 500 tot 800 euro per voltijdse werknemer per kwartaal.

Shyfter beheert deze registratie volledig geautomatiseerd.

Wanneer is een Dimona te laat?

In het geval van een Dimona voor studenten is deze regel zeer belangrijk! Als de aangifte te laat wordt ingediend, worden alle geplande uren geacht buiten het quotum te zijn gewerkt, zodat de normale bijdragen verschuldigd zijn.