Wat is de wettelijke termijn voor het plaatsen van het werkrooster in de horeca?

afficher le planning horeca

Horaires flexibles

Les ahoraires de votre personnel changent tout le temps ?
Optez pour Shyfter et adaptez vos horaires facilement en fonction du rythme de votre activité.

Horaires fixes

Les horaires de votre personnel sont presque toujours identiques ?

Pointage

Pointer avec Shyfter ? Rien de plus facile.
Sur tablette ou sur smartphone, vos collaborateurs peuvent pointer sur leur lieu de travail ou en itinérance.

Articles et nouveautés RH

In de horecasector is het verplicht de werktijden van de werknemers vooraf aan te kondigen.

Hoe informeert u uw werknemers over hun werktijden?

De artikelen 56 en 57 van de wet van 5 maart 2017 betreffende haalbare en beheersbare arbeid hebben duidelijkheid verschaft over de terbeschikkingstelling van roosters in de horeca.

Sinds de invoering van deze wet wordt meer nadruk gelegd op het gebruik van moderne technologie voor de verzending van dienstregelingen (e-mail, sms…). Een mobiele toepassing zoals Shyfter maakt het mogelijk om roosters in real time aan de werknemers door te geven, ze te wijzigen en “vrije diensten” aan te bieden aan elke werknemer die voldoet aan de criteria van de vereiste taak.

Het gebruik van deze methoden moet echter aan bepaalde voorwaarden voldoen: in alle gevallen moeten de betrokken werknemers over hun werktijden worden geïnformeerd door middel van een schriftelijke en gedateerde kennisgeving die op enigerlei wijze onder hun aandacht moet worden gebracht. 

Wanneer geef je ze?

Hoewel de Wet Peeters van 2017 de variabele werktijden voor deeltijdse werknemers heeft vereenvoudigd, moeten deze uren nog steeds ten minste 5 werkdagen van tevoren aan alle werknemers worden meegedeeld. 

Er is een uitzondering in het Gemengd Comité voor het hotelwezen, waar deze periode kan worden teruggebracht tot 48 uur. In dat geval moet de werkgever toestemming vragen.

Wat gebeurt er in geval van wijziging van de werktijden?

Om de werktijden van een werknemer te wijzigen, is het belangrijk een onderscheid te maken tussen werknemers met variabele werktijden en werknemers met vaste werktijden.

Variabele werktijden 

Als de werknemer diensten verricht volgens een variabel werkrooster, is het eenvoudig om de werktijden te bepalen. U hoeft alleen maar binnen 5 werkdagen van tevoren (of minder, afhankelijk van de termijn die door de sector en in uw arbeidsreglement is vastgesteld) een planning aan te kondigen die binnen de in het toepasselijke arbeidsreglement vastgestelde termijn valt.

Vaste werktijden

Als een deeltijdwerknemer een vaste werktijd heeft, is het mogelijk om voor een bepaalde periode een aangepast rooster af te spreken. In dat geval kunt u het beste de schriftelijke toestemming van de werknemer vragen en het nieuwe rooster bij de arbeidsovereenkomst voegen.

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat het gewijzigde tijdschema de door de werktijden of de vroegere werkregels vastgestelde termijnen respecteert. 

Als dat niet het geval is, moet u in principe de werkregels aanpassen. Alleen in geval van overmacht, zoals Covid-19, heeft u het recht om de in het arbeidsreglement vastgelegde werktijden te overschrijden om te voldoen aan door de overheid opgelegde maatregelen (sociale afstand, enz.) of om uw arbeidsorganisatie aan de situatie aan te passen.