Zomerstudenten – Waarom ze inhuren?

renfort etudiants pour l'été

Horaires flexibles

Les ahoraires de votre personnel changent tout le temps ?
Optez pour Shyfter et adaptez vos horaires facilement en fonction du rythme de votre activité.

Horaires fixes

Les horaires de votre personnel sont presque toujours identiques ?

Pointage

Pointer avec Shyfter ? Rien de plus facile.
Sur tablette ou sur smartphone, vos collaborateurs peuvent pointer sur leur lieu de travail ou en itinérance.

Articles et nouveautés RH

Door het economisch herstel kunnen veel werkgevers weer banen aanbieden aan studenten of tijdelijke werknemers. Ben jij een van hen? Denk dan aan de volgende punten.

De gezondheidscrisis en de twee lockdown periodes hebben een grote impact gehad op bedrijven, waardoor duizenden mensen tijdelijk zonder werk kwamen te zitten en de regeringen zelfs gedwongen werden om werkloosheidsuitkeringen toe te kennen aan zelfstandigen. 

Maar ook studenten en uitzendkrachten werden getroffen door de crisis, omdat de kansen op werk veel kleiner waren dan in voorgaande jaren.

Met de geleidelijke heropening van de winkels en de commerciële doelstelling van de zomer kunnen we echter een massale inzet van de detailhandel verwachten, die meer van dit soort profielen zal moeten aanwerven.

Wie wordt beschouwd als een jobstudent?

Volgens Acerta:

“Niet elke student kan als jobstudent werken. Als u een student onder de 475-urenregeling tegen een gunstig RSZ-tarief in dienst wilt nemen, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

De jongere moet in hoofdzaak student zijn. Het is dus onmogelijk om als student te werken als je avondonderwijs of een andere vorm van onderwijs volgt met een beperkt leerplan. Studenten die een alternerende opleiding volgen, kunnen in aanmerking komen als zij geen werkloosheids- of integratie-uitkering ontvangen.

Bovendien zijn er leeftijdseisen. De leerling moet ten minste 16 of 15 jaar oud zijn en de eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs hebben voltooid.

Het is de bedoeling dat de student buiten zijn opleidingsuren werkt. In principe is de normale arbeidstijd gemiddeld 8 uur per dag en maximaal 38 uur per week, hoewel er uitzonderingen zijn. De werktijd van studenten mag in het algemeen niet meer dan 475 uur per jaar bedragen.

Let wel, u kunt pas gebruik maken van flexibele arbeid als uw vaste werknemers weer aan het werk zijn.

Zodra het contract is gesloten

De studentenjobovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst van bepaalde duur tussen de werkgever en een student. De student verbindt zich ertoe betaald werk te verrichten onder het gezag van de werkgever. Het is noodzakelijk de studentenarbeiders een exemplaar van het arbeidsreglement te verstrekken en hen een ontvangstbewijs te laten ondertekenen.

Wat de bezoldiging betreft, deelt Acerta mee dat jobstudenten ten minste recht hebben op de sectorale schaal en dat de werkgever ook moet bijdragen aan het woon-werkverkeer van de jobstudent. Studenten zijn ook onderworpen aan 8,13% solidariteitsbijdragen als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan. De regels inzake vakantiegeld en gewaarborgd loon zijn echter iets ingewikkelder.

Hoe organiseer je het rooster van een student of uitzendkracht?

De komst van de zomer is een teken van groot commercieel belang, maar soms ook een grote bron van stress voor de manager van een winkel of supermarkt. De jaarlijkse omzet wordt immers grotendeels in deze periode bepaald. Het is belangrijk uw personeel goed te organiseren zodat deze paar dagen een succes worden. 

Met de plannings- en klokkensoftware van Shyfter en zijn mobiele app kunnen werkgevers de planning van hun hele team organiseren. Of het nu gaat om vaste werknemers of studenten/tijdelijke werknemers. 

Elke kost is gedetailleerd en elk verlof is geteld en georganiseerd in een duidelijk schema. Dit wordt rechtstreeks aan uw werknemers doorgegeven en kan worden afgedrukt en opgehangen in uw gebouwen.
De rooster- of inklokgegevens worden rechtstreeks in een tijdschema omgezet. Bovendien integreert Shyfter rechtstreeks de prestatie- en looncodes van uw sociale partner of loonadministrateur. Dit maakt het voor u gemakkelijker om gegevens te verzenden. Alles is geautomatiseerd, wat elk risico op codeerfouten uitsluit.