Verlof & afwezigheid

We zetten een beheersmiddel tot uwer beschikking
voor de verlofdagen en afwezigheden.

Maak de behandeling van verlofaanvragen gemakkelijker

Uw bedienden mogen hun verlofaanvragen doen via de mobiele applicatie.
De manager is genotifieerd en mag de verlofaanvragen aanvaarden of weigeren.

Verlofsaldo

Het verlofsaldo wordt in real-time geupdate op basis van de geplanifieerde shifts.
De gedetailleerde tellers maken het mogelijk voor uw managers om een zicht te hebben over de verschillende verloftypes: legaal, extra-legaal, ADV, enz.

leave counters

Verlof-, afwezigheden- en overurentellers

Uw personeel heeft altijd toegang tot de verlof-, afwezigheden- en overurentellers in hun mobiele applicatie.

Alle tellers worden in real-time geupdate op basis van de geplanifeerde shifts.

Afwezigheden- en wijzigingsaanvragen

Naast de verlofaanvragen kan uw personeel ook afwezighedenaanvragen of wijzigingsaanvragen van shifts doen via de Shyfter Staff mobiele applicatie.
In geval van ziekte kunnen uw medewerkers hun medisch certificaat doorsturen op Shyfter.

demandes de congé
gestion absences congés

Een platform ontwikkeld voor de managers

De managers worden genotifieerd voor elke nieuwe aanvraag. Achteraf behandelen ze deze aanvragen op een duidelijke en intuitieve interface.

Om het inplannen van verlofdagen te vergemakkelijken toont Shyfter de afwezigheden en verlofdagen die in dezelfde periode vallen. Dit om te vermijden dat al uw bedienden afwezig zijn op hetzelfde moment.

burger king
guapa
kfc
exki