Waarom een tijdregistratiesysteem invoeren in uw organisatie?

pointage en société

Prikklok, prikklok, tijdregistratie apparaat… Zoveel verschillende woorden dat het bijna verwarrend is… Maar wat is dan een prikklok, en waarom is het een goed idee om zo’n apparaat in uw bedrijf te installeren?

Met welk doel?

Om de werktijden van elke werknemer te controleren, kan elk bedrijf kiezen welke methode het wil gebruiken.

Om de nodige bewijsstukken te genereren bij een geschil tussen werknemer en werkgever of bij een controle door de arbeidsinspectie, zijn tijdregistratie-instrumenten zoals prikklokken en tijdregistratietoestellen een zeer praktische oplossing.

Een andere oplossing is tijdmanagementsoftware. Door een rooster op te stellen, overuren te berekenen of betaalde vakantiedagen te registreren, vereenvoudigt de software het personeelsbeheer door de werkgever te wijzen op mogelijke verschillen tussen de gewerkte uren en de in de arbeidsovereenkomst overeengekomen uren. 

Wat de wet zegt

Volgens de Belgische arbeidswetgeving moeten werkgevers de werktijden van werknemers zowel binnen als buiten het bedrijf controleren. De wet schrijft echter geen specifieke apparatuur voor: het staat de bedrijven dus altijd vrij om geschikte apparatuur te kiezen.

Volgens dit artikel in de Echo van juli 2020: “In een arrest van 22 mei oordeelde het Arbeidshof van Brussel dus dat een ontslagen werkneemster recht heeft op overuren, zelfs als zij geen bewijs levert.” Bijgevolg ligt de bewijslast voor overwerk bij de werkgever en niet bij de werknemer, tenzij een objectief en betrouwbaar tijdregistratiesysteem wordt ingevoerd. 

Wat zijn de oplossingen?

Een inkloksysteem kan heel gemakkelijk worden opgezet.
Met Shyfter hoeft u alleen maar te vragen om een tablet in uw vestiging of bedrijf te installeren. Een andere oplossing is de Shyfter mobiele tijdregistratie app, die geen installatie in uw vestiging vereist, maar alleen op de smartphone van elk van uw werknemers. Uw medewerkers kunnen zelfs in- en uitklokken met of zonder internetverbinding, wat de kans op fouten in de tijdregistratie aanzienlijk verkleint.

Flexibele roosters

Veranderd de planning van uw personeel voortdurend?
Kies voor Shyfter en pas uw planning gemakkelijk aan, naar het ritme van uw bedrijf.

Vast werkroosters

De roosters van uw personeel zijn bijna altijd identiek?
Kies voor Shyfter en plan super snel.

Tikklok en tijdregistratie

Twee tikkloksystemen tot uw beschikking. Uw werknemers checken in en uit via hun smartphone.