Registreer uw taken
gedurende de dag.

Melding bij begin van de shifts.

Bij het prikken registreert uw personeel zijn activiteiten en taken gedurende de werkdag.

Vraag- en antwoordformulier

Maak een “Vragen/Antwoorden” formulier dat uw teams moeten invullen aan het einde van elke taak.

Export van activiteitenrapporten

Breng een volledig rapport uit over de hele dag, opgesplitst in taken.
Ideaal voor een perfecte opvolging van het verrichte werk.

mobiel prikklok
027-smartphone

Alle taken worden geregistreerd.

Uw teams registreren alle taken die zij tijdens hun werkdag op het terrein uitvoeren. Ideaal om uw activiteit van dichtbij te volgen. Zij kunnen zelfs verschillende taken tegelijk uitvoeren.

Optimaliseer uw roosters in een paar klikken.

documentation

Creëer een echt slotscenario.

Voeg aan elk van uw taken een reëel scenario toe in de vorm van vragen en antwoorden die uw personeel moet invullen na het voltooien van elke taak.
Het is ideaal om over de exacte details van hun interventies te beschikken.

scénario de tâches
export de des tâches effectuées
027-smartphone

Interventieverslagen

Breng een volledig rapport uit van de prikklok, maar ook van alle taken en de details van elk formulier.

Ze besparen elke dag al aanzienlijk wat tijd